Tijdlijn ‘Lab-Metingen-Medicatie’


De tijdlijn 'Lab-Metingen-Medicatie' geeft zorgverleners inzicht in de samenhang tussen laboratoriumuitslagen, vitale functies en dosering van voorgeschreven medicatie. De tijdlijn is te bereiken via EPD Dashboard. Gebruikers kunnen zelf filters aanmaken op bepalingen, vitale functies en geneesmiddelgroepen. Denk hierbij aan een filter voor diabetes: de tijdlijn toont dan de HbA1c-laboratoriumuitslag, gewicht en alle diabetesmedicatie van de patiënt.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature interessant?

De nieuwe feature is interessant voor alle zorgverleners in uw zorginstelling die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt.Bekijk het screenshot


Tip: Met de <Ctrl>-toets ingedrukt kan de waarde van een meting worden weergegeven door hier met de cursor overheen te bewegen. Door de <Ctrl>-toets ingedrukt te houden en te klikken op een meting aan de linkerkant (bijvoorbeeld 'Gewicht'), worden alle labels van die meting zichtbaar.


Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?
In HiX zijn laboratoriumuitslagen, vitale functies en voorgeschreven medicatie in aparte vensters inzichtelijk. Via deze feature is het mogelijk om al deze gegevens in één venster in te zien.

Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?
Via Modi 109273 is de tijdlijn 'Lab-Metingen-Medicatie' beschikbaar gemaakt. De feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).