Toegangsniveaus


Uw zorginstelling kan zelf toegangsniveaus definiëren, zodat de behandelaar bij het openen van een consultregistratie kan kiezen op welk niveau hij inzage geeft, bijvoorbeeld het toegangsniveau 'Psychologie - Neurologie'. Het consult wordt dan alleen inzichtelijk voor psychologen en neurologen. Een voorwaarde hiervoor is dat de juiste rechten zijn ingesteld.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

De toegangsniveaus zijn geïntroduceerd om vanuit Psychologie / Medisch Maatschappelijk Werk de verwijzer te kunnen informeren over de behandeling van de patiënt, zonder dat dit voor andere betrokken disciplines openbaar is in de naslag.
Waarom brengen wij u dit onder de aandacht?
Vanuit de psychologie is het definiëren van toegangsniveaus een essentieel gegeven. Vóór introductie van deze feature was het alleen mogelijk om (volledig) afgeschermd of openbaar te registreren; nu is het mogelijk om dit beter te reguleren.

Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?
Via Sif 91737 zijn de toegangsniveaus instelbaar geworden voor uw zorginstelling. Via Modi 108092 en Modi 108093 is de optie 'Niveau van inzage' aangeboden onder de registratieknop van Psychologie en Medisch Maatschappelijk Werk. De feature is alleen beschikbaar voor zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).