Verkorte Operatiewerksetting


Als een patiënt wordt geselecteerd via de patiëntselectie 'OK', wordt een specifiek OK-voorblad ingeladen. Tevens komen aanvullende OK-knoppen beschikbaar in de dossierknoppenbalk. Dit is de nieuwe verkorte operatiewerksetting. De 'oude' werksetting verdwijnt niet, maar wordt alleen ingezet voor de historische OK.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

De feature is ontwikkeld voor alle snijdende specialisten binnen uw zorginstelling die (nu nog) gebruikmaken van de werksetting 'Operatie specialist'.
Bekijk het screenshot full screen

Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?
Voor de snijdende specialisten is de verkorte operatiewerksetting ondergebracht in hun eigen dossierspecifieke werksetting. Hierdoor hoeft op de OK niet meer gewisseld te worden naar de werksetting 'Operatie specialist', maar wordt dit nu als view geopend in het eigen specialismespecifieke dossier. Dit scheelt tijd bij het registreren van de OK.

Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?
Via Modi 108152 is de verkorte operatiewerksetting beschikbaar gemaakt. De feature is alleen beschikbaar voor zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).