Visiteblad


Om de artsenvisite beter te ondersteunen is voor de behandelaren in de medische dossiers een visiteblad toegevoegd. Dit visiteblad bestaat uit twee delen. De linkerkant toont een overzichtelijk venster met relevante informatie. Aan de rechterkant wordt direct het consultformulier gestart, zodat het beleid kan worden vastgelegd.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

De nieuwe feature is bedoeld voor alle behandelaren, zaalartsen en arts-assistenten die in de kliniek visite lopen.
Bekijk het screenshot

Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?
Voorheen moesten artsen tijdens hun visite de meest relevante informatie vanuit verschillende vensters benaderen, of dit aan de verpleegkundigen vragen. Hoewel deze manier nog steeds mogelijk is, kan nu ook in het visiteblad in één oogopslag relevante informatie worden ingezien, zoals de reden van opname, bekende diagnoses, medicatie, vragen van verpleegkundigen, meetwaarden en vochtbalans. Daarnaast kan direct de verslaglegging worden gedaan en het beleid worden uitgezet.

Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?
Via Modi’s 112002 t/m 112019 is het visiteblad gekoppeld aan het medische dossier voor zorginstellingen die geen gebruik maken van Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering). Via Modi’s 104825 t/m 104841 is het visiteblad gekoppeld aan het medische dossier voor zorginstellingen die wel gebruikmaken van Consult 2.0.