Ziektelastmeter COPD


Voor de behandeling van COPD-patiënten is de standaard content van HiX uitgebreid met een feature: de 'Ziektelastmeter'. Dit is een meetinstrument waarmee ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven. Het meetinstrument kan worden gebruikt bij het maken van een assessment en het monitoren van patiënten met COPD in de eerste, tweede en derde lijn. Door het gebruik van een grafisch hulpmiddel (het ballonnenschema) verbetert de interactie tussen patiënt en zorgverlener.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

De nieuwe feature is bedoeld voor alle zorgverleners in uw zorginstelling die betrokken zijn bij de behandeling van COPD-patiënten en voor deze patiënten zelf.Bekijk screenshot full screen


Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

Het is al mogelijk voor patiënten om vragenlijsten in te vullen via het patiëntenportaal. De nieuwe feature betreft een combinatie tussen de beantwoording van de patiënt en de zorgverlener die op een unieke manier wordt weergegeven in HiX. Hiermee worden gegevens door de patiënt op een goede manier verwerkt in het dossier en heeft de patiënt inzage in wat de door hem/haar aangeleverde gegevens waard zijn.


Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

Via Modi 107913 is de 'Ziektelastmeter' beschikbaar gemaakt. Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).