Klinisch patiëntenportaal


Via het klinisch patiëntenportaal kunnen opgenomen patiënten onder meer hun dagprogramma en geplande afspraken voor onderzoeken en foto’s inzien. Ook kunnen ze in het portaal hun vragen noteren, zodat de arts en verpleegkundige deze kunnen behandelen tijdens het gesprek met de patiënt. Patiënten kunnen via het portaal ook de visitegesprekken met hun arts terugluisteren, eventueel samen met hun naasten.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

Het klinisch patiëntenportaal is ontwikkeld om een betere informatievoorziening te bieden voor patiënten en gemachtigden.


Deze afbeelding toont de tijdlijn van de behandeling van de patiënt via het patiëntenportaal.


Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?
Met deze nieuwe ‘klinische’ toepassing willen we graag de veelzijdigheid van zorgportaal onder de aandacht brengen. Zorgportaal is altijd inzetbaar, ongeacht of het een poliklinische of klinische patiënt betreft.


Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?
Via Modi 113434, 113823 ,113827 hebben bijgedragen aan het beschikbaar maken van deze functionaliteit.


Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).