Oncologie-overzicht Dermatologie


Het overzicht 'Oncologie overzicht' creëert een overzicht van de geregistreerde oncologische laesies binnen het specialisme Dermatologie. Daarbij biedt dit overzicht de mogelijkheid direct de pathologie-uitslag bij een laesie in te zien en om beleid te koppelen aan een laesie. Hierdoor kan een compleet beeld worden gegeven van de dermatologische-oncologische voorgeschiedenis van de patiënt.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

Deze nieuwe functionaliteit is beschikbaar voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de registratie en behandeling van oncologische laesies binnen het specialisme dermatologie.


Dit screenshot toont het venster oncologie-overzicht waarin de pathologie links te zien is, het ingegeven beleid en localisatie volgens New York Classification.


Bekijk het screenshot

Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?
Deze aanpassing wordt inactief uitgeleverd, omdat we elke zorginstelling zelf de keuze willen laten maken om dit overzicht te gebruiken. De applicatiebeheer dient daarom actief de dataset 'Oncologieregistratie_DER' aan te zetten om van deze nieuwe functionaliteit gebruik te kunnen maken.


Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?
Modi’s 122406, 123498, 122417, 124862, 124866, 124990 hebben bijgedragen aan het beschikbaar maken van deze functionaliteit.


Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).