Patiëntenportaal Endoscopie


De intakeverpleegkundigen en planners van de endoscopieafdeling hebben de mogelijkheid om een intakevragenlijst aan de patiënt aan te bieden via het patiëntenportaal. Op basis van de antwoorden van de patiënt wordt in HiX een overzicht getoond. Na beoordeling door de verpleegkundige kan de patiënt alsnog worden uitgenodigd voor een persoonlijke intake. Zodra hier geen noodzaak voor bestaat, kan direct een onderzoek worden gepland en verloopt het intakeproces volledig online.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

Dit is bedoeld voor de intakeverpleegkundigen en planners van de endoscopieafdeling en de patiënten die een endoscopisch onderzoek krijgen.


Dit screenshot toont het controle overzicht, waarin de status van de intake te zien is, datum van invullen etc.


Bekijk volledig screenshot


Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?
Vanuit meerdere zorginstellingen is de wens geuit om patiënten thuis een intake in te laten vullen. De patiënt kan dit nu op zijn gemak doen in zijn eigen omgeving. De intakeverpleegkundigen zijn flexibeler in het indelen van hun tijd, omdat de intakes niet meer vastzitten aan een spreekuur. Daarnaast is het aantal persoonlijke intakes minder. De intakes die nog wel plaatsvinden zijn daardoor meer gericht op de patiënten die extra aandacht en tijd nodig hebben. Door de toepassing van deze functionaliteit is bij zorginstellingen gebleken dat voor nog maar 10% van de patiënten een afspraak werd ingepland nadat zij de vragenlijst op het patiëntenportaal hadden ingevuld. Voor de overige 90% kon het onderzoek direct worden ingepland.

Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?
Modi’s 92713, 86870 en 104867 hebben bijgedragen aan het beschikbaar maken van deze functionaliteit.

Deze functionaliteit is alleen van toepassing indien uw zorginstelling gebruikmaakt van de endoscopiefunctionaliteiten van HiX voor de endoscopische onderzoeken van MDL.


Deze functionaliteit is beschikbaar voor zowel zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 (CS-Consultregistratie) als voor zorginstellingen zonder Consult 2.0.