Tijdlijn: ziekteactiviteit Reumatologie


Met de ‘Tijdlijn: Ziekteactiviteit’ van het dossier Reumatologie kan een arts in één oogopslag het ziektebeloop van een patiënt zien ten opzichte van de voorgeschreven medicatie. Op deze manier ziet een arts wat de effecten zijn van een aanpassing in de medicatie op de bloedwaardes en de ziekteactiviteit.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

De tijdlijn is bedoeld voor alle zorgverleners van de Reumatologie om snel en overzichtelijk de zorg van de afgelopen tijd van een patiënt te monitoren.


Dit screenshot toont de tijdlijn voor een patiënt met reumatoïde artritis. In het filter zijn voor diverse ziektebeelden standaard filters beschikbaar.


Bekijk screenshot full screen


Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

Vanuit de reumatologie bestaat al lang de wens om in één overzicht de laboratoriumwaardes, ziekteactiviteitscores en de medicatie over het beloop van de tijd inzichtelijk te krijgen. Op deze manier heeft de arts in één oogopslag duidelijk wat het ziektebeloop van een patiënt is. Voorheen moesten hiervoor meerdere vensters worden geopend en kon dit niet of nauwelijks tegen elkaar worden afgezet. Vanwege de veelal chronische patiëntenpopulatie bij de reumatologie is dit echt een aanwinst in de behandeling.


Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

Met Sif 83862 kunnen de grafieken die worden getoond in de tijdlijn trapsgewijs worden weergegeven.

Modi’s 112408 en 106407 hebben bijgedragen aan het beschikbaar maken van deze functionaliteit.


De ‘Tijdlijn: Ziekteactiviteit’ is zowel beschikbaar voor zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 (CS-Consultregistratie) als voor zorginstellingen zonder Consult 2.0.