Verrichtingen partusverslag


Binnen de verloskunde komen tijdens de begeleiding van de zwangerschap en partus vaak verrichtingen voor die niet onder de DBC vallen. Deze verrichtingen worden nu vaak vergeten of achteraf door een secretaresse geregistreerd. Door verrichtingenregistratie te koppelen aan het partusverslag is dit proces efficiënter in te richten.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature interessant?

Deze nieuwe functionaliteit is voor alle zorgverleners in uw zorginstelling die betrokken zijn binnen de verloskunde.


In het screenshot is het tabblad 'Verrichtingen partus' te zien, dat de verrichtingen voor inleiding en perineum toont die bij dit partusverslag geregistreerd worden.


Bekijk het screenshot


Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?
Op basis van gegeven antwoorden in het partusverslag worden automatisch verrichtingen weggescheven. Dit scheelt veel registraties achteraf en missende inkomsten.

Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?
Modi’s 98713, 109521, 110193, 123844 hebben bijgedragen aan het beschikbaar maken van deze functionaliteit.


Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).