“Prettige rit in een hogesnelheidstrein”

Jasme Leenaars,
raad van bestuur

De rails lagen al en de wissels waren goed afgesteld, toen bestuurder Jasme Leenaars op 1 juli halverwege op de hogesnelheidstrein stapte naar de livegang van HiX. “In die trein waren al veel goede keuzes gemaakt. De organisatie stond als een huis.”


Hoog kennisniveau

Wat Jasme opviel aan de ‘treinrit’, was de gestructureerde aanpak van het project. “Deadline is deadline. Met dat als uitgangspunt verliep de samenwerking in het projectteam en de stuurgroep heel prettig. Tijdens testdagen hielp iedereen mee, met een positief kritische blik. De organisatie stond als een huis, met de juiste medewerkers op de juiste plek en met een hoog kennisniveau bij onze medewerkers en bij ChipSoft.”


Senang met livegangdatum

“Communicatie is een van de essentiële pilaren onder de succesvolle overstap. Doordat we elkaar gestructureerd hebben geïnformeerd over de voortgang en de prioriteiten, was men doordrongen van het belang en het tijdspad. Het heeft er ook voor gezorgd dat iedereen zich senang voelde met de livegangdatum.”


Project van enorme omvang

“Als relatief nieuwe bestuurder heb ik me soms verbaasd over de enorme omvang van dit project. Naast ICT-vraagstukken moesten we bijvoorbeeld heel goed nadenken over allerlei noodscenario’s. Stel dat er een ongeluk gebeurt op de A7: wat dan? Als systeemziekenhuis zijn we verplicht om altijd open te zijn voor bepaalde levensbedreigende situaties. Al die mogelijke scenario’s hebben we uitgebreid doorgesproken en ondervangen.”


Continuïteit

“Op het gebied van ICT is het scenario nu kraakhelder. Met de standaard content van HiX 6.2 werkt iedereen vanaf 1 november in één HiX. Zo kan iedere zorgverlener, ongeacht of die in Hoorn of in Purmerend werkt, bij alle informatie over z’n patiënten. Dat komt de continuïteit van zorg ten goede en verhoogt het werkgemak, want er hoeft niet meer geschakeld te worden tussen systemen.”


Samenwerking in regio

“De overstap naar standaard content helpt ons ook bij de samenwerking in de regio met andere zorginstellingen. Door standaardisatie kunnen we, als ketenpartner, beter gegevens uitwisselen met andere zorginstellingen, zoals de VVT. We maken het veel makkelijker voor elkaar.”


Werkplezier

“De afgelopen dagen en weken heb ik gemerkt dat iedereen toe is aan deze stap. Ik ben dan ook erg blij dat we vanaf 1 november eenduidig met elkaar werken. Vanuit onze ‘hogesnelheidstrein’ willen we als bestuur iedereen een groot compliment maken en bedanken voor de enorme inzet. Veel werkplezier met het vernieuwde HiX!”