“Onder druk kunnen we veel!”

Marein van der Torn,
CMIO en KNO-arts

KNO-arts Marein van der Torn is als Chief Medical Information Officer (CMIO) een soort verbindingsofficier tussen de medische staf en de ICT afdeling. “Dat ben ik al een jaar of acht, maar het afgelopen jaar was wel een stuk intensiever. We hebben dan ook ontzettend veel werk verzet in de afgelopen maanden. Als KNO-arts ben je vaak vrij solistisch bezig, dus samen werken aan dit grotere gezamenlijke doel vond ik een mooie ervaring."


Even wennen
"Ik heb echt naar de livegang uitgekeken. Alle voorbereidingen zijn gedaan. Veel onderdelen zijn al meerdere keren getest. Dus daar verwacht ik geen grote verrassingen. Het wordt vooral spannend hoe het is als ruim 3000 medewerkers gebruik gaan maken van het nieuwe systeem. Het ziet er allemaal toch even anders uit. Knopjes die eerst hier zaten, zitten nu daar. Werkwijzen moeten soms aangepast worden. Het zal wennen zijn, maar hopelijk zullen de voordelen van het nieuwe systeem al snel duidelijk worden. Omdat we nu met hetzelfde EPD gaan werken op alle locaties wordt de samenwerking veel makkelijker. En het schept ook meer mogelijkheden om die samenwerking verder uit te breiden."


Intuïtiever

"Persoonlijk vind ik het ook een verbetering dat de consultvoering nu veel intuïtiever is. Natuurlijk is dat ook even wennen, maar 'Consult 2.0' sluit veel beter aan bij hoe het gesprek in de spreekkamer verloopt. En het mooie is dat we met dit EPD ook kunnen profiteren van de landelijke doorontwikkeling die andere ziekenhuizen doen. We krijgen regelmatig nieuwe functionaliteiten aangeboden, waarvan we zelf kunnen bepalen of we daar gebruik van willen maken of niet."

Omvangrijk
"Wat ik lastig vond aan het project is dat het zo groot en omvangrijk is. Ik heb moeten accepteren dat ik niet alle delen kon overzien. Zoals elk technisch aspect, of de klinische farmacie. Dan komt het aan op loslaten en vertrouwen dat anderen daar wel goed zicht op hebben. En dat ze aan de bel trekken als dat nodig is."


Communicatie
"Ook blijft de communicatie naar eindgebruikers een uitdaging. Op alle mogelijke manieren probeer je die te betrekken, maar dat blijkt met zoveel medewerkers vrijwel ondoenlijk. Voor de meesten gaat het toch echt pas leven wanneer ze de scholing volgen, of wanneer ze inloggen in HiX. Ik zie er naar uit dat we straks allemaal goed met het systeem overweg kunnen. Dat zal de één wat meer tijd kosten dan de ander. Maar ik ben graag optimistisch. Idealiter kunnen collega’s aan elkaar laten zien welke slimme trucjes zij gebruiken om prettig te werken met HiX. En op die manier kunnen we weer van elkaar leren."


Trots

"Al met al ben ik er trots op dat we de overgang naar HiX 6.2 geheel binnen het gestelde tijdspad en vrijwel binnen de financiële kaders hebben doorlopen. Onder druk kunnen we blijkbaar veel."