“Eén geïntegreerd EPD voor onze mooie fusieorganisatie”

Nic Kaldenbach,
CIO

Nic Kaldenbach belde in 1981 aan bij het Wesfriesgasthuis in Hoorn voor een stageplek. Ruim 38 jaar later heeft hij als Chief Information Officer van het Dijklander Ziekenhuis een megaklus aan de overstap naar HiX 6.2. “Dit is mijn grootste project ooit!”


Enorme opgave

“Zowel qua techniek als veranderkundig bleek deze overstap een enorme opgave. Toen wij in 2016 de voorbereidingen troffen voor een fusie, waren twee dingen belangrijk: de financiën moesten op orde zijn voor de bedrijfsvoering en we wilden naar één geïntegreerd EPD. Dat was voor ons een randvoorwaarde, want op het moment dat je zorg gaat verplaatsen, wil je op beide locaties in hetzelfde systeem kunnen werken.”


Systemen harmoniseren

“We moesten de infrastructuren van beide locaties harmoniseren. Wij besloten om de twee domeinen terug te brengen naar een gezamenlijk domein, de verschillende applicatielandschappen te integreren en de twee afzonderlijke ICT-organisaties samen te voegen. Vooral het samenvoegen van de twee domeinen bleek technisch een uitdaging, maar nu hebben alle gebruikers vanaf elke locatie toegang tot hun informatie."


Van twee naar één

“De overstap naar één gezamenlijk HiX hield in dat we keuzes moesten maken. Op beide locaties hadden we een ander PACS-systeem en laboratoriumsysteem. Voor optimale integratie in HiX moesten we kiezen voor één systeem. Dat is niet alleen technisch een uitdaging, maar ook veranderkundig, want mensen stappen niet graag af van systemen die ze gewend zijn. We starten 1 november dus niet alleen met een nieuw EPD, maar ook met een gedeeld PACS- en laboratoriumsysteem.”

Avontuur met leveranciers

“Een dergelijk traject brengt grote technische uitdagingen met zich mee. Denk alleen al aan het omnummeren van patiëntennummers. Die moeten niet alleen op het niveau van HiX worden omgenummerd, maar ook in alle deelsystemen. Je gaat zo’n avontuur dus niet alleen met ChipSoft aan, maar ook met de leveranciers van de andere systemen. Dat bleek lastig, want hun belangen komen niet altijd overeen met de belangen van ons ziekenhuis.”


Veel vertrouwen

“We hebben soms hard moeten trekken om de neuzen dezelfde richting op te krijgen, maar het resultaat mag er zijn. Op integrale testdagen zijn alle leveranciers bij ons op bezoek geweest om alle mogelijke scenario’s door te testen. Die testdagen hebben veel vertrouwen gegeven.”


Lang naar uitgekeken

“Het fusieproject en het harmoniseren van EPD’s en deelsystemen trekt een zware wissel op onze gehele organisatie, maar we mogen heel trots zijn op wat we bereikt hebben. Per 1 november heeft onze mooie fusieorganisatie het geïntegreerde EPD waar we zo lang naar hebben uitgekeken. Ik verwacht dat de functionaliteit optimaal aansluit op de bedrijfsvoering van beide locaties.”