Bariatrie - Gewichtscurves TWL


Begin 2019 is een artikel* verschenen waarin een tweetal referentiegrafieken voor de Total Weight Loss (TWL) is gepubliceerd. Deze grafieken helpen bij het beoordelen van het gewichtsverlies na een ingreep. De bariatrische zorg beschikte nog niet over ondersteuning aan de hand van grafieken en vanuit de gebruikersgroep was dit een grote wens. De referentiegrafieken 'TWL Gastric Bypass' en 'TWL Sleeve' zijn daarom nu ook beschikbaar in HiX.Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

Beide referentiegrafieken kunnen door medewerkers van bariatrische centra worden gebruikt.


Afbeelding: Grafiek 'TWL Gastric Bypass'.


* Van de Laar A.W. ‘The Dutch bariatric weight loss chart: A multicenter tool to assess weight outcome up to 7 years after sleeve gastrectomy and laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass’. In Surgery for Obesity and Related Diseases 2019-02-01.


Bekijk screenshot full screen


Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

De referentiegrafieken 'TWL Gastric Bypass' en 'TWL Sleeve' kunnen door medewerkers van bariatrische centra worden gebruikt om inzicht te krijgen in hoe het gewichtsverlies van een patiënt na een ingreep zich ontwikkelt. De grafieken maken het mogelijk om slechte responders in elke postoperatieve fase gemakkelijk te detecteren, het effect van extra counseling te monitoren, gewichtstoename te beoordelen en de verwachtingen van de patiënt te beheren. Naast dat het visueel weergeven van het gewichtsverlies handig kan zijn voor de behandelaar, kan het ook voor de patiënt een handige tool zijn om inzicht te krijgen in de behaalde resultaten over de tijd.


Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

De aanpassingen zijn uitgeleverd met:

- Modi's 129107 en 129106: het aanbieden van de referentiegrafieken;

- Modi's 130979 en 130959: het handmatig kunnen corrigeren van de startdatum van een grafiek.

De feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (CS-Consultregistratie).


De ‘Tijdlijn: Ziekteactiviteit’ is zowel beschikbaar voor zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 (CS-Consultregistratie) als voor zorginstellingen zonder Consult 2.0.