Familiaire hypercholesterolemie


De nieuwe feature 'Familiaire hypercholesterolemie' is ontwikkeld om patiënten met mogelijke familiaire hypercholesterolemie beter te kunnen detecteren. Op basis van het LDL-cholesterol en voorgeschreven cholesterolverlagende medicatie, wordt de patiënt volgens de richtlijn 'Dutch Lipid Clinic Network Diagnostic Criteria' automatisch gedetecteerd.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

De nieuwe toepassing is bedoeld voor alle zorgverleners in uw zorginstelling die betrokken zijn bij de behandeling en opsporing van patiënten met (mogelijk) familiaire hypercholesterolemie.


Afbeelding: Overzicht 'Familiaire hypercholesterolemie'.


Bekijk het screenshot

Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?
Zorgverleners krijgen via de feature automatische beslisondersteuning bij de samenhang van gecodeerde gegevens, zoals laboratoriumuitslagen, medicatiedoseringen en de voorgeschiedenis van een patiënt. Als een arts een cholesteroluitslag (LDL-C) krijgt van het lab, is het nu mogelijk om met behulp van de bekende medicatievoorschriften en de voorgeschiedenis een geautomatiseerd oordeel aan de uitslag te verbinden. Vervolgens kan conform richtlijnen worden geadviseerd om met de patiënt te bespreken eventueel genetisch onderzoek in te zetten naar erfelijke cholesterolstofwisselingsstoornissen. De aanvrager van het lab is zich vaak onvoldoende bewust van deze mogelijkheid als hij/zij (onbewust en ten onrechte) medicatiegebruik of voorgeschiedenis er niet in betrekt.


Aanvullende informatie over familiaire hypercholesterolemie en het nut van genetisch onderzoek is te vinden op www.leefh.nl.


Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?
Via Modi 119526 is de feature 'Familiaire hypercholesterolemie' beschikbaar gemaakt; deze is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (CS-Consultregistratie).