Opname indicatoren dashboard
(Datawarehouse 2.0)


Met het nieuwe 'Opname-indicatoren dashboard' is het verbeteren van de zorg weer een stuk eenvoudiger én inzichtelijker gemaakt. In het dashboard wordt de registratievolledigheid van de gebruikte indicatoren getoond. Op de hoofdpagina zijn in een oogopslag de volgende indicatoren zichtbaar:

· Strong kids
· SNAQ
· SNAQ kwetsbare ouderen
· MUST
· EWS
· Decubitus
· Pijnmeting
· Valrisico
· Fysieke beperkingen
· Risico op delie
r
· Delier

Via elke indicator kan worden doorgeklikt naar een achterliggende analysepagina waar een overzicht wordt gegeven van de registratievolledigheid per leeftijdsgroep, afdeling en specialisme.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature interessant?

Dit dashboard is interessant voor alle zorgverleners in uw zorginstelling die betrokken zijn bij de opname van patiënten en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor kwaliteitscontrole en -verbetering.


Afbeelding: Hoofdpagina Opname-indicatoren dashboard.


Bekijk het screenshot


Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?
Dit is een nieuw dashboard in Datawarehouse 2.0 dat op basis van wensen uit veel zorginstellingen is ontwikkeld en bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.


Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?
Via Modi 126914 en Sif 112245 is het 'Opname-indicatoren dashboard' beschikbaar gemaakt. Het dashboard is beschikbaar in het hoofdmenu bij 'Datawarehouse 2.0' en is gekoppeld aan het standaard Datawarehouse-profiel 'DWHRAP2', zodat de zorginstelling deze eenvoudig beschikbaar kan stellen aan de gewenste eindgebruikers.