Reumatologie - Injecties


Er is een nieuw werkproces geïntroduceerd waarmee reumatologische injecties sneller en overzichtelijker kunnen worden geregistreerd en toegediend. De injecties worden hierbij via elektronisch voorschrijven (EVS) geregistreerd, waardoor een overzicht met alle toegediende injecties opgebouwd wordt. Zo is het inzichtelijk wanneer welke injectie is gezet bij een patiënt en waar deze is toegediend. De arts kan zelf direct een toediening doen of alleen de VMO voorschrijven en laten toedienen door een assistent.


De werkwijze wordt toegelicht in een handleiding. Deze is te vinden op de supportsite: http://support.chipsoft.nl/downloads/overigedownloads/Handleiding_InjectieReumatologie_HiX61.htm


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

Dit werkproces is beschikbaar voor alle medewerkers van uw zorginstelling die werken met het reumatologiedossier.


Afbeelding 1: De reumatoloog of verpleegkundige kan direct vanuit het dossier de injectie toedienen.


Afbeelding 2: Na het toedienen is de injectie terug te vinden in het overzicht 'Toegediende injecties'.


Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

Voorheen werden dergelijke injecties niet geregistreerd vanwege de registratielast. In dit nieuwe werkproces wordt de injectie met een minimaal aantal klikken wél via EVS geregistreerd. Tegelijkertijd wordt ook een overzicht opgebouwd met alle bij de patiënt toegediende injecties.


Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

Via Modi 122890 is dit werkproces beschikbaar gemaakt in het dossier 'Reumatologie'.

Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (CS-Consultregistratie).