Urologie - Plasdagboek


Om blaasklachten bij patiënten beter in beeld te brengen, is een uitgebreider plasdagboek ontwikkeld en zijn de onderstaande scorelijsten voor de PROMS OAB (over de actieve blaas) toegevoegd. Zowel het plasdagboek als de PROMS OAB waren wensen vanuit de gebruikersgroep Urologie.


- ICIQ-FLUTSsex

- ICIQ-MLUTSsex

- ICIQ-OAB

- OABQSF

- Treatment benefit tolerance and overall satisfaction BW


Het plasdagboek kan door de patiënt op het portaal worden ingevuld. Vervolgens is dit dagboek zichtbaar in het urologiedossier. Er worden verschillende parameters berekend, waaronder gemiddelde en maximale portie, aantal keer urineverlies en nachtelijke urineproductie. De scorelijsten voor de PROMS OAB kunnen ook op het portaal worden ingevuld door de patiënt. Hier wordt een score uit berekend.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

De nieuwe feature is interessant voor alle zorgverleners in uw zorginstelling die betrokken zijn bij de behandeling van blaasklachten van de patiënt.


Afbeelding: De patiënt vult de vragenlijst in op het portaal.


Afbeelding: de beantwoording is terug te zien in HiX.Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

Het was al mogelijk om een verkort plasdagboek in te vullen in HiX. In de uitgebreide versie kan de patiënt dit dagboek over meerdere dagen invullen en worden er in HiX verschillende parameters berekend. De PROMS OAB was nog niet beschikbaar in HiX.


Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

De aanpassingen zijn uitgeleverd met:


- Modi's 128470, 129206, 129289 en 130019: het toevoegen van het uitgebreide plasdagboek aan het urologiedossier en scorelijsten aan de groep 'Bekkenbodem' (in de werkbalk)

- Modi's 129231, 129232, 129233, 129234, 129235 en 129237: het toevoegen van PROMS OAB-scorelijsten aan het urologiedossier

- Modi 129242: het invullen van de vragenlijsten via Consult 2.0 (CS-Consultregistratie) mogelijk maken. Aan het eind van het jaar worden de vragenlijsten aangeboden op het portaal.


De feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (CS-Consultregistratie).