“Beter”

"Proficiat, met HiX hebben we nu een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier!"

Jan Flament is verheugd met de nieuwe ICT-ondersteuning voor ons ziekenhuis: "Waar echt potentieel zit, is in het structureren van het zorgproces, zodat de zorgverstrekker zich meer kan concentreren op precies de variabiliteit ervan. HiX zal hier voor ons een fundamentele rol in spelen: de data uit het zorgproces die het EPD consolideert, zullen gebruikt worden om de zorg ‘beter’ en persoonlijker te maken.”

Ook hoofdarts Jos Opheide ziet veel mogelijkheden: “Op elk niveau kan je met data goochelen en interessante dingen doen. Door bijvoorbeeld alle gegevens van een patiënt samen te voegen en er Artificial Intelligence op toe te passen, kan je een juistere diagnose bereiken en daar ook naar handelen.”

“Persoonlijker”